Jag arbetar framförallt med akvarellmåleri och fritt broderi.
I akvarellmåleriet målar jag helst hus och i landskap. Jag strävar efter förenklingar och rena ytor i en medveten akvarellteknik. Att öva och lära mej hur de olika färgernas pigment beter sig i mötet med vatten och deras specifika karaktär uppstår och hur de olika färgerna reagerar i mötet med varandra. Mycket fascinerande är det sedan att använda denna experimenterande kunskap i mitt måleri!

I det fria broderiet handlar det mer om frigörelse från måsten och givna regler, som jag har med mig från tidigare utbildningar, för att spontaniteten och lusten ska kunna få utrymme. Bilderna blir abstrakta, med betoning på samspelet stygn – tyg och färg – form, samt hur det därvid råder en balans, ett kraftspel, en viss känsla eller spänning. Jag finner behag under arbetets gång i att pröva och ändra olika positioner och uttryck tills det stämmer och då tillåta mej att låta det ta tid - en skön långsamhet.

Jag är utbildad textillärare och arbetade i grundskolan i nära 25 år, därefter som fortbildad bildlärare några år. De senaste åren har jag arbetat på halvtid vid Birka folkhögskola, Ås, som lärare i bild och med textilt skapande och hantverk på Kultur- och hantverksprofilen. Sedan hösten 2007 är jag frilansande konstnär inom de olika områden som framgår av bilderna på min hemsida.

I januari 2010 initierade jag ett nätverk i Fritt broderi i samarbete med länshemslöjdskonsulenten. Syftet är att lyfta fram och utveckla broderiet som ett konstnärligt uttrycksmedel, att i grupp inspirera och stimulera till vidareutveckling och samtidigt värna om broderiets tradition. Målet är att bilda en lokalgrupp under Täcklebo Broderiakademi, BRAK, som är en obunden ideell förening som bildades 1993 och har cirka 1000 medlemmar.

Postadress:
Ingrid Aronsson
Trädgårdsvägen 14
836 94 Ås

E-post:
ingrid@ingridaronsson.se